Automatyka, automatyzacja, przemysłowa, automation of  production process, elektronika, Produktionslinien
Stanowiska, robocze, automatyki, linie, produkcyjne, montażowe, proces technologiczny, Automatisierung, Roboterproduktion
Zautomatyzowane, maszyny, urządzenia, robotyzacja, industrial automation, production lines
Stanowiska, robocze, automatyki, linie, produkcyjne, montażowe, proces technologiczny, Automatisierung, Roboterproduktion

Automatyzacja to odpowiedź na duże zapotrzebowanie firm w zakresie optymalizacji i usprawnienia procesów produkcyjnych. Oferujemy kompleksową realizację zautomatyzowanych stanowisk kontrolnych, pomiarowych i testowych oraz urządzeń i linii montażowych. Realizujemy projekty zaczynając od analizy potrzeb poprzez projektowanie, produkcję, testy i uruchomienie u klienta. Wykonujemy również urządzenia i stanowiska na podstawie otrzymanej dokumentacji.

Końcowym etapem naszej pracy jest niezawodne urządzenie wraz z dokumentacją 3D/2D, DTR i deklaracją zgodności CE.